Kutatás: milyen képzéseket igényelnek a pedagógusok?

A Makovecz Campus Alapítvány Képzési Intézete 2022 végén több ezer intézményt keresett meg a kéréssel, hogy mondják el véleményüket, igényeiket a jövőben lehetséges pedagógus-továbbképzésekről. A Társadalomkutató Kft. által készített felmérés során a köznevelés különféle területein dolgozó pedagógusoktól megtudtuk, milyen típusú, témájú továbbképzéseken vennének részt szívesen, illetve milyen formában képzelik el a számukra kötelező továbbképzéseket.
Az online kérdőíves kutatást megelőzően 6 fókuszcsoportos interjúra is sor került, a köznevelési intézménytípusok, illetve munkakörök szerint bontott beszélgetések formájában. Az online kérdőívet végül 1032 fő intézményvezető, szaktanár, tanító és óvodapedagógus töltötte ki.

A széles körű kutatás előtti fókuszcsoportos beszélgetések során kiderült, hogy ugyan van sokféle továbbképzés a pedagógusok számára, ám azok egy része inkább az elméletre épül. Nagy szükség lenne gyakorlat-orientált foglalkozásokra, amelyek interaktívak, valódi változást generálóak, tehát a mindennapi iskolai élet problémáira adnak korszerű, kreatív válaszokat.

Nagy érdeklődés mutatkozik a módszertani képzések iránt, az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének-oktatásának támogatását segítő képzésekre, illetve a kommunikációt és együttműködést segítő kurzusok iránt. A pedagógusok szívesen foglalkoznának tehetséggondozással, mélyítenék tudásukat az informatika és a mentálhigiéné területén. Olyan képzésekre is elmennének, ahol a nevelőtestületi kommunikáció javítása a cél, illetve, a tanulói együttműködés, kommunikációs készségfejlesztés érdekében is várnának szempontokat.

Az óvodapedagógusok a meseterápia, a drámapedagógia, a zeneterápia, az élménypedagógia képzéseknek örülnének. Az általános iskolai tanítók és a gyógypedagógusok fontosnak tartják, hogy a különleges igényű (SNI/BTMN/ADHD/autizmus spektrumú) gyermekek támogatásához kapjanak több segítséget.

Az általános iskolai tanárok és a szakgimnáziumok oktatói körében a digitális kompetencia fejlesztését célzó képzésekre van igény. A gimnáziumi tanárok szívesen képeznék magukat a módszertan területén, illetve a tanári és tanulói kommunikációt javító képzésekre kíváncsiak. Az intézményvezetők és helyetteseik a menedzsment , a vezetői kompetenciák fejlesztése és a konfliktuskezelés témakörében keresnek továbbképzéseket.

A megkérdezettek a jelenléti képzéseket részesítik előnyben a blended vagy az online képzésekkel szemben. Véleményük szerint a jelenléti képzés során nemcsak hatékonyabb tartalomelsajátítás történik, hanem a szakmai ismeretségi kör bővülése, és az interaktivitás is előnyt jelent a pedagógusok számára.

További részletek: https://kepzes.makovecz-campus.hu/kutatas-milyen-kepzeseket-igenyelnek-a-pedagogusok/